Elasticita Cross

faktor, ktorý určuje percentuálnej zmeny v dopyte po analyzovaného produktu pri zníženie ceny iných položiek percenta za inak rovnakých podmienok. Ak je menšia ako nula, produkty sa navzájom dopĺňajú, ak je väčšia ako nula, potom sú vzájomne zameniteľné, v prípade miznutie výrobkov na sebe nezávislé.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.