Koeficient elasticity Teoretický

koeficient charakterizujúci zmenu správania spotrebiteľov ako reakciu na zmenu v individuálnom faktore, pričom iné sú rovnaké.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.