Faktor finančnej stability podnikov

syntetický koeficient charakterizujúci stav finančných zdrojov spoločnosti. Vypočítava sa na základe štyroch faktorov: autonómia, finančná stabilita, dlh, manévrovateľnosť pracovného kapitálu.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.