Pomer kumulatívnej úspory

koeficient vypočítaný ako pomer prírastkových nákladov k rastu produkcie.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.