Pomer investorov

koeficient charakterizujúci efektívnosť investícií investovaných do akcií. Vypočíta sa ako podiel dividend na jednu akciu a trhovej hodnoty jednej akcie.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.