ÚčAsť na trhu práce (KTU)

koeficient, ktorý charakterizuje celkový príspevok zamestnanca k celkovej výkonnosti práce tímu a tímu.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.