Faktor likvidných aktív

koeficient vypočítaný ako pomer likvidných aktív k obežným aktívam (obežný majetok) alebo ako pomer likvidných aktív k všetkým aktívam.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.