Rýchlosť likvidity Všeobecne

koeficient, ktorý charakterizuje spoľahlivosť banky. Vypočíta sa ako pomer likvidných aktív a chráneného kapitálu k celkovým záväzkom banky.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.