Riziko kapitálového dlhu

koeficient, ktorý charakterizuje výšku vypožičaného kapitálu v celkovej výške financovania. Vypočíta sa ako pomer výšky vypožičaného kapitálu k celkovej výške financovania.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.