Dlhový pomer kupujúceho

koeficient vyjadrujúci počet dní potrebných na prijímanie platieb za predaný tovar.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.