Pomer solventnosti

koeficient, ktorý charakterizuje platobnú schopnosť bánk a iných úverových inštitúcií. Vypočítané ako pomer vlastného imania k majetku, berúc do úvahy stupeň rizika majetku.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.