Koeficient predplatného

počet akcií emitenta, ktoré musíte mať na získanie práva na jednu akciu novej emisie.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.