Pomer obratu zásob

koeficient charakterizujúci obratu zásob firmy za určité časové obdobie. Vypočítané ako pomer materiálových nákladov na tieto produkty na priemernú hodnotu zásob.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.