Koeficient zmeny pracovnej sily

koeficient, ktorý charakterizuje zmenu práce zamestnancov. Vypočítané ako pomer počtu ľudských dní odpracovaných všetkými zamestnancami na všetkých posunoch k počtu pracovných dní odpracovaných počas toho istého obdobia v najväčšom počte pracovných zmien.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.