Koeficient Operačný

koeficienty, ktoré charakterizujú aktivity spoločnosti. Vypočítané ako pomer ziskov a nákladov.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.