Koeficient Tariff

koeficient, ktorý charakterizuje úroveň zložitosti práce a zručností zamestnancov. Vypočíta sa ako pomer hodinovej alebo dennej tarifnej sadzby zodpovedajúcej kategórie tarifnej stupnice k hodinovej alebo dennej sadzbe prvej číslice.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.