Koeficient Hmotnosť

koeficient charakterizujúci význam, hmotnosť daného parametra, ukazovatele v porovnaní s inými, ktoré ovplyvňujú proces.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.