Obrat pomer

odráža intenzitu aktív ako celku a predovšetkým pracovného kapitálu (zásob, pohľadávok), ako aj trvanie finančného cyklu (obdobie obratu + zásob doba obratu pohľadávok - účty splatné doba obratu) a trasovanie ... Ovatelno stupeň obchodné potreby pracovného kapitálu

Business Glosár Academic pv 2001.

<- 1 -!>