Cole George Douglas Howard

Anglický ekonóm, sociológ, historik. Jeden zo zakladateľov teórie socializmu cechov. V sociologických štúdiách je W podporovateľ teórie strednej triedy strednej triedy

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.