Zrútenie

život ohrozujúci stav charakterizovaný poklesom krvného tlaku a zhoršenie prietoku krvi do životne dôležitých orgánov. V poisťovacej praxi je poistenie rizikovou okolnosťou.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.