Koncesia

angličtinu. koncesia
A. Zmluva o prevode na fyzické a právnické osoby na určité obdobie prírodných zdrojov, podnikov, podnikov a iných hospodárskych objektov patriacich štátu alebo obciam. K. tiež nazval samotný podnik, ktorý bol organizovaný na základe takejto dohody. K., ktorú zastupuje štát zahraničnej firme (alebo súkromnej osobe), sa riadi legislatívou tohto štátu. V súlade s medzinárodným právom môže štát predčasne ukončiť činnosť K.
B. Odmeny bánk za predaj nových cenných papierov.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.