ROZVOJOVÁ REGULAČNÁ RIADKA

Hranice budov, ktoré boli inštalované pri umiestňovaní budov, konštrukcií, konštrukcií, zarážky od červených čiar alebo od hraníc pozemku

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.