Theory of Spotreba

(teória spotrebiteľa) Teória, ktorá vysvetľuje preferencie jednotlivcov a domácností z hľadiska teórie úžitku (utility). sa predpokladá, že spotrebitelia sú schopní zaradiť svoje preferencie ( cm:. preferencie spotrebiteľov (spotrebiteľské preferencie), takže si môžu vybrať kôš tovaru, ktorý maximalizuje užitočnosť daného obmedzené príjmy príloha k teórii otázka cien (teória cena). a dopyt teória foriem iruet základom pre mikroekonomickej teórie (mikroekonómie) (spolu s teóriou firmy) a makroekonómie (makroekonomické)

Business výkladový slovník - M: ... "INFRA-M" Publishing "celý svet" Graham Betts Barry Brayndli. , S. Williams a iné Všeobecné znenie: D.S. Osadchaya IM 1998.