Konverzia

Ing. konverzia
A. Zmena podmienok poskytnutého úveru s cieľom predĺžiť podmienky úveru a zmeniť úroky z úveru.
B. Prevod vojenských podnikov na výrobu mierových výrobkov.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.