Pomer kuchára

pomer platobnej schopnosti banky alebo inej úverovej inštitúcie. Vypočíta sa ako pomer vlastných zdrojov k majetku banky.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.