Správne

, aby boli zmeny a doplnenia správne.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.