"CORRECTION"

spätný pohyb ceny alebo indexu.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.