Korelácia

vzťah dvoch alebo viacerých množstiev, pri ktorých zmeny jedného alebo viacerých z nich vedú k zmene v iných alebo iných. Je to jednoduché, pokiaľ ide o vzťah medzi dvoma premennými alebo premennými (napríklad medzi spotrebou a príjmom) a násobkom, ak ide o tri alebo viac premenných (napríklad spotrebu, príjem a ceny). Čiastočná K určuje vzťah medzi dvoma premennými , kedy pre Tretia premenná má určitú konštantnú hodnotu (napríklad korelácia medzi spotrebou a príjmami pre danú vekovú triedu účastníkov)

Slovník obchodných podmienok., Academician, 2001.