Korešpondencia Komerčné

dokumenty, ktoré odzrkadľujú prípravu, vykonanie, uzavretie a výkon obchodných transakcií.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.