Korešpondenčná Účty

metóda účtovania, v ktorej je každá transakcia zaznamenaná do rovnakej výšky, v oboch účtov: debetné a kreditné na sebe, čo vedie k vytvoreniu dvojitej väzby, tzv korešpondencie účtov, aby bolo možné analyzovať operácie.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.