Korešpondent

A. Banka alebo finančná spoločnosť, ktorá zastupuje záujmy inej finančnej inštitúcie v regióne av regióne vykonávajúce finančné úlohy na vlastné náklady.
B. Zástupca klubu vzájomného poistenia v námornom prístave, ktorý je prítomný pri vykonávaní nákladnej dopravy.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.