Korešpondenčný účet

See. Korespondent účtu

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.