Bankový korešpondent

banka, ktorá je zmluvnou stranou inej banky a vykonáva príkazy na platby a iné transakcie.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.