Korešpondenčné vzťahy

Pozri. Korešpondenčné vzťahy

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.