Korózia

Ing. potvrdenie
A. Potvrdenie niektorých skutočností inými.
B. Súdne potvrdenie pravosti dokumentov.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.