Kalkulácia nákladov

výpočet peňažných nákladov na výrobu a predaj výrobkov, prác a služieb. Cena obstarávacej ceny výrobnej jednotky sa určuje podľa obstarávacích položiek, ktoré zahŕňajú: náklady na suroviny a materiály; palivo a energia na technologické účely, kúpené výrobky, polotovary a služby priemyselnej povahy; mzdy a odpočty na sociálne potreby: všeobecná produkcia a všeobecné hospodárske výdavky, straty z manželstva, obchodné náklady. Pri výrobe homogénnych výrobkov sa môžu použiť metódy na určovanie jednotkových nákladov na jednotku produkcie s heterogénnou nomenklatúrou výstupných produktov, metódou podrobného stanovenia nákladov alebo výpočtu, pričom sa zohľadňuje objem nákupov a obstarávacích cien. V účtovníctve K. - udržiavanie prevádzkových účtov nákladových objektov, t. J. Výpočet nákladov na jednotku výstupu, informácie o ktorých je potrebné na určenie ceny tovaru.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.