Náklady na inkaso

výdavky na zber a prepravu hotovosti.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.