Náklady Všeobecné

náklady, ktoré súvisia s niekoľkými druhmi výrobkov alebo viacerými pobočkami alebo pobočkami spoločnosti.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.