Kódovanie kurzu

oficiálna registrácia výmenného kurzu cudzej meny alebo cenných papierov na určité obdobie podľa trhovej sadzby.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.