Likvidácia kurzov

miera cenných papierov na termínovaných transakciách likvidovanej spoločnosti stanovená správnou radou burzy alebo províziou na likvidáciu majetku.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.