Prekrývanie Derrick

Ing. stratiť z vrchu ak prídavná možnostiach financovania zo strany veriteľa.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.