Credit Acceptance-Ebony

angličtinu. splátkový úver
forma krátkodobých úverových operácií v obchodnej činnosti v tretej krajine. Predávajúci dostáva platbu za predaný tovar, pričom zohľadňuje návrhy pred prijatím v banke a po zaplatení komoditných dokladov uhradí banke sumu platby. Podmienky takéhoto úveru a spôsob, akým banka spláca svojim dovozcom vlastný dlh, sú stanovené počas medzibankových rokovaní.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.