Credit Acceptance-Reimburse

bankový úver, ktorý kombinuje prvky prijatia a úhrady (náhrady), poskytoval zúčtovanie pri transakciách medzi vývozom a dovozom.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.