Kreditné amortizácia

Ing. amortizovaný úver
, vyplácaný v splátkach, s pravidelnými pravidelnými splátkami podľa termínu.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.