Credit Bank

Eng. bankový úver
pôžička poskytnutá bankou klientovi. C. b. sú rozdelené podľa naliehavosti: z krátkodobého, strednodobého a dlhodobého hľadiska; podľa typu poskytnutých finančných prostriedkov: otvorený účet, prijatie, dostupnosť a nedostatok záruk a iné; pre svoj zamýšľaný účel: za tovar a materiálov, podľa dokumentov o urovnaní, u prevádzkového kapitálu, atď

Business Glosár ... Akademik. pv. 2001.