Blok kreditov

angličtinu. prázdny úver
pôžička poskytnutá bez zabezpečenia podľa hodnôt komoditných materiálov alebo cenných papierov. Poskytujú banky bankám priemyselným, obchodným a poľnohospodárskym podnikom, ako aj súkromným osobám. C. b. najmä zákazníci, ktorí majú dlhé obchodné vzťahy s bankou, sa spoliehajú na svoje finančné operácie a majú vysokú platobnú schopnosť. Percento K. b. najnižšiu úroveň stanovujú veľké monopoly.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.