Sprostredkovanie úverov

Úver poskytnutý bankou alebo inou úverovou inštitúciou maklérskej alebo maklérskej spoločnosti na financovanie upisovania cenných papierov, kúpu cenných papierov v mene klienta.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.