Kreditný rozpočet

pôžička poskytnutá z rozpočtových prostriedkov na zamýšľaný účel.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.