ÚVerový prísľub

úver poskytnutý držiteľovi zákona včasným účtovaním (predajom) účtu.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.