Credit Real Estate

úver zabezpečený vecami.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.